Zondag

Samenkomst (kerkdienst) om 10.00 uur

Elke zondagmorgen komen we bij elkaar om te vieren dat God van mensen houdt.

Onze inspiratiebron is het Evangelie van Jezus Christus en de boodschap van de Bijbel. Daarom komen wij elke zondagmorgen samen om te vieren dat God van mensen houdt.
Door samen te zingen, te bidden en te overdenken en leren hoe we de Bijbelse boodschap kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Wij houden van veel zingen en muziek. Ook wordt er regelmatig medewerking verleend door andere koren en groepen uit verschillende kerken. Regelmatig zijn er gezinsdiensten.

Na afloop van de samenkomst drinken we koffie met elkaar en is er tijd om elkaar te ontmoeten. We willen ook graag met u kennismaken. Een keer per maand praten we met elkaar na over de preek.

image