Praiseband: Confidence

Confidence is een praise en worship koor dat afkomstig is uit Goes.

Begin 2002 hebben een aantal mensen vanuit het Leger des Heils in Goes het initiatief genomen tot een oprichten van een praise en worshipkoor. Zij hebben het koor de naam Confidence meegegeven. Deze naam verwijst naar het vertrouwen dat God dit koor wil gebruiken om zijn naam te prijzen en te aanbidden. Sinds februari 2016 staat het koor onder leiding van Cees Quist. Momenteel heeft het koor zo'n 30 zangers en zangeressen die begeleid worden door een eigen band met 5 muzikanten, te weten een pianist, drummer, bassist, fluitist en 1 gitarist. Veel leden zijn afkomstig uit het Leger des Heils, Confidence maakt deel uit van het Leger des Heils. Het koor streeft ernaar om een eigen herkenbaar gezicht te hebben en staat open voor iedereen die wil en kan zingen. Voor meer informatie kijk op de website van confidence

Het repertoire bestaat momenteel veelal uit Nederlandstalige (Opwekkings)liederen en een enkel Engelstalig lied. Confidence repeteert 3 maal per maand en streeft ernaar om gemiddeld eens per maand medewerking te verlenen aan een kerkdienst of een optreden te verzorgen

Voor meer informatie:

Secretariaat:
Sluisplaat 5  |  4465 BA Goes  |  T +31(0)113 - 22 13 08

Email:
Stuur een email naar: info@confidencegoes.nl