Muziek

In de ruim 140 jaar dat het internationale Leger des Heils bestaat, is dan ook een enorme schat aan eigen liederen opgebouwd. Deze hebben altijd op heel kenmerkende wijze uiting gegeven aan ons geloof en de opdracht die daarin doorklinkt: om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen en in zijn naam menselijke nood te lenigen. Hieronder noemen we een aantal van onze lokale muzikale initiatieven. In een korps (kerkelijke gemeente van het Leger des Heils) kunnen geïnteresseerden deel uitmaken van de muzikale traditie van het Leger des Heils door lid te worden van een muziekkorps, zanggroep of praiseband.