Maatschappelijke dienstverlening

Naast de samenkomsten op zondag vinden er nog veel meer activiteiten in onze korpsen plaats. Vanuit ons geloof willen we namelijk ook iets voor anderen betekenen. We willen tegemoetkomen aan vragen en noden die in onze omgeving leven. Veel van dit werk wordt gedaan door vrijwilligers.

 

Maaltijdvoorziening

Er zijn veel mensen die altijd alleen eten of door lichamelijke beperkingen moeilijk zelf kunnen koken. Daarom bieden veel van onze korpsen regelmatig gezamenlijke maaltijden aan en deze worden vaak druk bezocht.
Deelnemers aan onze maaltijden in Goes reageren enthousiast.

Raad- & Daadbalie

We willen als kerk naar buiten gericht zijn. Verschillende korpsen hebben daarom een Raad- & Daadbalie. Hier vinden mensen met vragen of problemen een luisterend oor. Als het nodig is, kunnen we dan ook direct concrete hulp geven, zoals een kopje koffie, brood, een maaltijd of kleding.

Bezoek voor U

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Veel korpsen zetten zich daarom in om mensen die eenzaam zijn (bijvoorbeeld ouderen of zieken) te helpen door hen regelmatig op te zoeken. De medewerkers van Bezoek voor U bieden dan een luisterend oor, maar doen ook vaak lichte hand- en spandiensten.

Verslag LdH Maatschappelijke dienstverlening 2013-2015