Zangbrigade

Het voornaamste doel van een Leger des Heils Zangbrigade is de boodschap uit te dragen van verlossing van zonde door Jezus Christus en daardoor het doel van het Leger te bewerken namelijk de redding van zielen. De zangbrigade is waardevol om voor en met mensen te zingen en het stimuleren van de samenzang. De zangbrigade is een onderafdeling van het korps (kerkelijke gemeente) en houdt 1 maal per week repetitie in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Ravelijn de Groene Jager 72 en wel op maandagavond van 19.15 tot 20.15 uur. De zangbrigade verleend haar medewerking aan naast diensten in het korpsgebouw, ook in verzorgingstehuizen, kerken en andere instellingen ter bevordering van de geestelijke belangen van hen die daar verblijven. De muzikale kant van de zangbrigade is in handen van Br. Collin Koenen (zangbrigadeleider). Contactpersoon: Secretaris afdeling muziek en zang Br. Jan Stuivenberg, tel.: (0113) 21 90 73.