Korps Goes

Het Leger des Heils is onderdeel van “The Salvation Army”, waarvan het internationaal Hoofdkwartier in Londen is gevestigd.

Als korps willen wij een open gemeenschap zijn naar de ander toe, in de ruimste zin van het woord. Daartoe heeft ons korpsgebouw een open karakter. Uit de geschiedenisboeken blijkt dat op de plaats van ons gebouw een herberg heeft gestaan. Een herberg willen wij nog steeds zijn. Een plek waar mensen op verhaal kunnen komen.

Naast onze andere activiteiten is de zondagse samenkomst een belangrijk moment. Deze laagdrempelige dienst geeft mensen de gelegenheid zich te bezinnen op de zin van het bestaan, andere te ontmoeten en op verhaal te komen bij de boodschap van het evangelie. Deze samenkomsten kenmerken zich door enthousiaste samenkomsten en een praktijkgerichte overdenking.

De zondagse samenkomsten beginnen om 09.45 uur met voorzang, om 10.00 uur is de samenkomst.
Er is dan oppas voor de allerkleinsten, daarnaast is er voor de andere kinderen hun eigen dienst.