Korps Enschede

Een levendige, open geloofsgemeenschap

Korps Enschede van het Leger des Heils is te vergelijken met veel andere kerken. We hebben een geloofsbelijdenis, voorgangers, leden, samenkomsten, muziek en allerlei activiteiten. In Nederland zijn meer dan vijftig kerkelijke gemeenten (korpsen), waarvan ons korps er één is.
 
Wij zijn een levendige, open geloofsgemeenschap, waarin mensen tot geloof komen en gevormd worden tot leerling van Jezus, zich thuis voelen en hun gaven inzetten voor wie dan ook op hun pad komt.

Naast de zondagse samenkomst hebben we nog veel meer activiteiten. Daarbij gaan woord en daad hand in hand: vanuit ons geloof willen we iets voor anderen betekenen. Wij bieden de gelegenheid aan mensen om elkaar te ontmoeten en over de zin van het leven na te denken -met elkaar en met God.

Kortom: korps Enschede heeft veel te bieden en iedereen is er van harte welkom. Graag tot ziens!

Ons gebouw huisvest ook onderdelen van de stichting Welzijn & Gezondheidszorg (W&G), zoals het 50|50 Workcenter. Het richt zich op het verlenen van zorg, hulp en/of begeleiding aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Onze aanpak is gericht op het herstel van het gewone leven.