50|50 Workcenter

Wat is 50|50 Workcenter

50|50 Workcenter Enschede in de wijk Wesselerbrink is onderdeel van Leger des Heils Overijssel, één van de twaalf werkeenheden van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, kortweg W&G genaamd. W&G richt zich op het verlenen van zorg, hulp en/of begeleiding aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Onze aanpak is gericht op het herstel van het gewone leven.

Meer informatie over 50|50 Workcenter...