Voedselbank

Uitgifte- en meldpunt...

image

Let op: Korps Emmen dient alleen als uitgifte- en meldpunt voor de voedselbank. 
De voedselbank biedt, met het verstrekken van voedselpakketten, hulp aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren.

Landelijk hebben de voedselbanken zich verenigd en ingedeeld in 7 districten, district Noord beslaat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vanuit Rotterdam worden de districten bevoorraad.  

Via deze link vindt u meer informatie over Voedselbanken Nederland.