Over Buitenpost Emmeloord

Op 17 januari 2010 opende het Leger des Heils Kerkgenootschap haar deuren in Emmeloord. Dit initiatief ontstond vanuit korps Kampen. Er werd gestart met geloofsontmoetingen. Deze werden in eerste instantie eens per 2 weken op de zondagmiddag om 17.00 uur gehouden en vanaf 2013 wekelijks.

De geloofsontmoetingen zijn laagdrempelig en richten zich vooral op mensen die zich niet (meer) zo thuis voelen in de gevestigde kerkstructuren. Het doel van de ontmoetingen is om mensen verder op weg te helpen met hun geestelijk leven en het belang van de onderlinge ontmoeting te laten ervaren. Tijdens de ontmoetingen staat de Heere Jezus centraal.

De eerste jaren kwam men samen in Buurthuis Espelervaart in Emmeloord. Deze locatie werd als bijzonder prettig ervaren, maar het gaf geen ruimte om door de weekse activiteiten op te bouwen. In 2012 werd er wel wekelijkse inloopochtenden georganiseerd. Maar in maart 2013 ontstond de mogelijkheid om tijdelijk gebruik te maken van het leegstaande voormalige Blokkerpand aan de Noordzijde 12. Met man en macht werd er een gezellige inloop en kledingwinkel opgezet. Kort daarna opende het Leger de deuren en kwamen er veel mensen voor een praatje en een kopje koffie, of om gezellig te winkelen tussen de goed gesorteerde kleding.

In de loop van dat jaar intensiveerden de contacten met het maatschappelijk werk van het Leger des Heils, W&G Flevoland. Besloten werd om samen op te trekken en het pand voor meerdere jaren te huren. Na een verbouwing werd op 21 december 2013 het buurtcentrum “Bij Bosshardt” geopend. Envoy Cornel Vader, directeur van het maatschappelijk werk van het Leger des Heils in Nederland verrichtte de opening. Sindsdien is er sprake van een prettige samenwerking tussen het Kerkgenootschap en W&G Flevoland, beiden stichtingen van het Leger des Heils.

Bij Bosshardt is de 'huiskamer' van de buurt. Hier kunnen buurtbewoners terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en leuke activiteiten. De naam ‘Bij Bosshardt’ is ontleend aan de in 2007 overleden ‘Majoor’ Bosshardt.  De majoor geloofde sterk in de bindende kracht van mensen in de buurt. Wat Bij Bosshardt uniek maakt, is dat buurtbewoners zelf aangeven aan welke activiteiten zij behoefte hebben en de ruimte krijgen om de activiteiten zelf te organiseren.


Openingstijden Bij Bosshardt en Kledingwinkel:
dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur                                                                                                        
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur     
 
Geloofsontmoetingen:                                                                                                                        
Elke zondag om 17.00 uur (oppas aanwezig)
 
Adres en contact                                                                                                           
Noordzijde 12, 8302 GL Emmeloord
T (0527) 785565
e.steenbergen@legerdesheils.nl