Bijbelgespreksgroep

Meer weten over de Bijbel

De Bijbel is het bestverkochte boek ooit. Er zijn door de eeuwen heen naar schatting honderden miljoenen exemplaren verkocht van deze fascinerende verzameling verhalen en getuigenissen. Als Leger des Heils geloven wij dat God zelf de inspiratie is geweest voor de Bijbel en dat Hij zich hierin aan de mens heeft geopenbaard.
image

Mensen die de Bijbel kennen, kunnen beamen dat je er nooit in uitgelezen raakt. Je ontdekt telkens weer iets nieuws. De Bijbel laat je niet onberoerd. Als je de Bijbel leest gebeurt er iets met je. Als je meer wilt weten over de inhoud van de Bijbel en wat die kan betekenen voor jou, bezoek dan eens een bijbelstudie bij ons. Daar wordt/worden aan de hand van een thema een of meerdere Bijbelgedeelte(n) besproken. Je leert er hoe je de teksten en lessen uit de Bijbel praktisch kunt toepassen in je eigen leven. Vraag ernaar bij de korpsofficier en ontdek waarom de Bijbel het bestverkochte boek ooit is en wat dit boek voor jou kan betekenen.

Wanneer?

Regelmatig is er op dinsdagavond om 19.30 uur aan de Pisanostraat 47a een bijbelstudie. Links op onze homepage vindt u de agenda waarop u kunt zien wanneer er bijbelstudie is (of bel even). Als je je, bijvoorbeeld na een Alpha-cursus, verder wilt verdiepen in het christelijk geloof kan dat in een bijbelstudiegroep. Zo’n groep bestaat doorgaans uit tien tot vijftien deelnemers met heel verschillende achtergronden. In sommige groepen worden (actuele) thema’s behandeld, andere groepen houden zich met bepaalde bijbelgedeeltes bezig. Maar het gaat altijd om de vraag: wat heeft de Bijbel ons nu nog te zeggen? En: welke rol kan het geloof spelen in je werk, je gezin, je contacten met anderen…?