De geschiedenis van korps Doesburg

Hoe is het Leger des Heils in Doesburg ontstaan?

Het begin

Mei 1912
De Gereformeerde Kerk (synodaal) hoort dat het Leger des Heils van plan is het pand aan de Ooipoortstraat te huren voor hun bijeenkomsten. De kerk schrijft een brief aan de gemeente Doesburg om het Leger des Heils te verbieden.

14 april 1913
Het Leger des Heils vraagt aan de gereformeerden op welke voorwaarden zij de opening van hun pand wilden toestaan. De Gereformeerde Kerk wil een officieel contract waarvan het Leger de kosten zal betalen.

Mei 1913
Het Leger des Heils belooft dat zij tijdens de diensten van de gereformeerden geen muziek zal maken, op voorwaarde dat zij volkomen "vrijheid van vergaderen" zal krijgen.

2 juli 1913
De kerkenraad gaat niet op dit voorstel in. De kwestie wordt bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Mr. Van Mare uit Arnhem verdedigt hen.

September 1913
De raad van State maakt in een publicatie in de Staatscourant haar oordeel bekend. Het Leger des Heils krijgt toestemming tot opening van haar gebouw, maar tijdens de diensten van de gereformeerde overburen moeten zij de deuren en ramen aan de straatzijde gesloten houden.

14 mei 1914
Korps Doesburg opent de deuren. De openingssamenkomst wordt geleid door kolonel Cunningham. De eerste officieren zijn adjudant Zandwijk en luitenante Van Raven.

Eerste inzegening tot heilssoldaat

Op Hemelvaartsdag 1915 vindt de eerste inzegening van soldaten, korpskadetten en plaatselijke officieren plaats. Tevens is er het vaarwel (overplaatsing) van adjudant Zandwijk en luitenante Van Raven. De zaal is propvol. Het lijkt een soort oogstfeest. Het platform is getooid met vruchten van een jaar ploegen, zaaien en oogsten. Het geheel is een getuigenis van strijd en overwinning door de godsdienst der liefde. De schrik van Doesburg werd vlagsergeant. Zijn getuigenis is: “Vroeger een leven van ellende door den drank, het laatste jaar een tijd van geluk door God en het leger“. Een vaarwellied wordt de officieren toegezongen. ’t Is een heerlijke avond. De klok slaat reeds twaalf uur toen men eindigde. Vijf zielen besloten een nieuw leven te beginnen. ’n Waardig einde van de dag.

Huwelijksinzegening

Zaterdag 10 september 1921 is adjudant Van Loo aanwezig om het huwelijk in te zegenen van twee makkers. Het is de eerste maal dat hier een huwelijksinzegening zou plaatsvinden; de belangstelling was dan ook zeer groot. De Heer Zelf was in hun midden. Het woord van den adjudant zegende allen, ook de eenvoudige woorden van enkele makkers en vrienden. Het was een wijdingsvolle avond.

Korpsvlag

Op 10 april 1937 kan een nieuwe korpsvlag worden overhandigd aan de officieren ter gelegenheid van het 24ste jaarfeest van het korps.

1940-1945 Tweede Wereldoorlog

  • 30 oktober 1941: welkom luitenante Eberhard (zij blijft tot 1942)
  • 28 mei 1942: welkom van leider D. Th. Krommenhoek en ass. leider J.L. Ridderhof
  • 20 februari 1943: gewijde klanken – muzikale uitvoering te Brummen. Een aandachtige schare van ca. 500 mensen.
  • 19 maart 1943: gewijde klanken te Dieren – Medewerking van majoor G. Claeijs, kapitein T. Steutel en de heer P. van Raalten, hoofd van de Julianaschool. Het gebouw “Nieuw Dieren” is helemaal vol.
  • Maart 1943: bezoek van majoor E. Zandwijk. Vele mensen, die ook bezoekers waren bij de opening van dit korps, aanwezig in de samenkomst. Twee personen komen tot Jezus.
  • Juli 1943: de Toortsdragers van Velp, de dames Jelliman-de Weerd, de heer Timmerman, kapiteine Eberhard, de heer G. Hink en kapiteine Veldhuis bezoeken ons korps in de maand juli. Wij noteren 800 bezoekers.
  • 25 november 1943: weer een nieuwe luitenant, zei men en terecht! Cadet H. Wouda gaf op 25 november zijn welkom aan ons korps. We wensen hem een zegenrijker en vooral langer tijd in onze afdeling toe.
  • Februari 1944: het jeugdwerk wordt onder de loupe genomen. Een zangklasje en een toortsdragers-afdelinkje wordt opgericht, vooral in het begin veel animo. Dit wordt de toekomst van het Leger in Doesburg.

Ingesloten en weer vrij!
Tijdens het verlof van de officieren wordt het korps opgeschrikt door het volgende berichtje van brigadier J.E. van Eeken. Cadet Wouda is, terwijl hij met verlof in Amsterdam is, op zondagmorgen aangehouden en ingesloten in verband met mogelijk tewerkstelling in Duitsland. Maandag stelt men het korps met de autoriteiten in verbinding en het maakte ons gelukkig te bereiken dat hij wordt vrijgelaten.

  • 8 oktober 1944: de heiligingsdienst was eigenlijk een dankdienst. De stad was namelijk die nacht hevig door vliegtuigen beschoten. Vele gewonden, weinig doden. Een huis totaal afgebrand. Bij cadet Wouda kwamen de kogels dwars door het bed. Wonder boven wonder werd niemand van ons korps getroffen waarvoor wij den Heere van ganschen harte dankten.
  • Op 16 april 1945 wordt Doesburg bevrijd. Enorm is de vreugde. Dit was tevens de laatste dag voor de officieren van Ondergronds-illegaal- en verzetswerk, die tijdens de bezettingsdagen alles gedaan hadden om anderen te redden van concentratiekampen of executie.

Muziekkorps

1 November 1953: Een blijde onvergetelijke dag!
Voor de openlucht verzamelen 26 makkers in de zaal om in mars naar buiten te trekken. Mensen blijven staan en denken. Een muziekkorps? Waar komt dat vandaan? Wel, het is het muziekkorps van korps Doesburg, dat vandaag voor het eerst in het openbaar optreedt. C.a. 150 mensen worden bereikt in de openlucht. De muzikanten weren zich dapper en ook de avond-meeting is geestdriftig.

Renovatie/verbouwing 1973

In 1973 vertoeft het korps een half jaar in gebouw “de Binding”, waar zaterdags de drank vloeit van de tapkast. De biljarttafel moet dienen als Heiligings-tafel, maar Gods Geest mochten zij ervaren in alle samenkomsten. Dit alles ter wille van de grootste verbouwing van onze Legerzaal.
Op 27 oktober 1973 kwam het Stafmuziekkorps voor de heropening van de zaal, maar die was toen nog niet voltooid. Zij gaven een goede openluchtsamenkomst op de ooi. ’s Avonds is er in de Nederlands Hervormde kerk, de grote kerk, een uitvoering. Zondagsmiddags een openluchtsamenkomst in de muziektent te Hummelo en ’s avonds in de N.H. Kerk te Hummelo. Op 7 december de opening van de gerestaureerde zaal door Burgemeester van Walsum met medewerking van het muziekkorps Apeldoorn. Door kunstschilder G. Derksen, 76 jaar, uit Dieren, wordt een schilderstuk van de Stichter overhandigd, aan de D.O. majoor F. Schram. Alle pastors zijn aanwezig en diverse andere genodigden, in totaal 93 mensen.

Kledingbeurs

Eind 1975/begin 1976 opende het Leger een kledingbeurs. De locatie is Ooipoortstraat 35. Nadat boekhandel Rijntjes is weggegaan heeft het Leger deze ruimte kunnen inrichten als kledingbeurs.
Tussen 1982 en 1995 wordt de woning boven de kledingbeurs gebruikt als kwartier voor de bevelvoerende officieren.

Laatste dienst in oude zaal en uitwijk naar het Martinus Atrium

Vlak voor Pasen 2000 moet de Legerzaal aan de Ooipoortstraat verlaten worden. Het gebouw voldoet anno 2000 niet meer aan de eisen van de tijd. De aanpassingen zijn zeer kostbaar en/of niet mogelijk in verband met de beschikbare ruimte. De dankdienst op 19 maart wordt geleid door lt.-kolonel Van Kesteren.
 
Omdat er geen andere gebouw is gevonden worden de samenkomsten vanaf dat moment 's middags in het Martinus Atrium, de entree van de Katholieke kerk aan de Juliana van Stolberglaan, gehouden. De aanvangstijd moet worden verschoven van 10:00 uur naar 17:00 uur omdat om 11:00 uur de mis in de Katholieke kerk begint.
Ondanks het feit dat er geen echt "thuis" is blijven veel makkers trouw de diensten bezoeken. Zij blijven bidden en hopen op een nieuw "eigen" gebouw.

Nieuw gebouw en nieuwe kledingbeurs

Tot grote vreugde van het korps kan op 17 december een nieuw onderkomen worden betrokken. Het postkantoor aan de Zandbergstraat in Doesburg is aangekocht en de zaal van de postsortering wordt omgebouwd tot Legerzaal. Bovendien wordt het fietsenhok van de postbestellers omgebouwd tot kledingbeurs. De eerst samenkomst in het nieuwe gebouw vindt plaats op 17 december 2000.

Korpsgebouw officieel geopend
Na een grote verbouwing in de zomermaanden wordt op 31 oktober 2003 het korpsgebouw officieel geopend door commissioner Wim van der Harst. De voordeur van het voormalige postkantoor wordt nu de voordeur van het korpsgebouw van het Leger des Heils in Doesburg. De kledingbeurs is vanaf die dag ondergebracht in het korpsgebouw en het korps beschikt over extra ruimtes voor de jeugd en voor de korpsofficieren en PO's.