Zangkoor

Het zangkoor repeteert om 19.30 uur. Het koor verleent op de eerste zondag van de maand haar medewerking aan de samenkomsten.