Actuele stand van zaken vluchtelingenproblematiek

27-09-2015

Langs deze weg willen we u opnieuw informeren over de activiteiten die we als Leger des Heils uitvoeren/hebben uitgevoerd rond de vluchtelingenproblematiek. Voor een overzicht van wat we in gezamenlijkheid met COA, Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland doen, blijven we graag verwijzen naar www.legerdesheils.nl/vluchtelingen.

Kleding - internationale activiteit

Tot nu toe zijn er bijna 1.000 kledingpakketten uitgedeeld en afgelopen zaterdag zijn er nog 300 verdeeld onder de (voornamelijk mannelijke) vluchtelingen die zijn ondergebracht in de Koepelgevangenis van Arnhem. Hiervoor zal wellicht ook de nodige media-aandacht zijn. Nog steeds hebben we kleding nodig en vrijwilligers die helpen met sorteren. Hiertoe is een persbericht opgesteld dat vanmiddag verstuurd is (op www.legerdesheils.nl is de berichtgeving terug te vinden). We sturen in de berichtgeving vooral op het type benodigde kleding (vooral mannen- en winterkleding) en doen een oproep voor vrijwilligers en kledingdonaties. Tevens wordt ingezamelde kleding geleverd naar landen rond de Middellandse Zee waar ook vluchtelingen worden opgevangen. Internationaal blijft de vluchtelingenproblematiek natuurlijk op de agenda staan en is IOS voortdurend in contact met partners en stakeholders om te bekijken hoe we een helpende hand kunnen bieden.

Noodopvang Rotterdam en Maassluis

Afgelopen week is de noodopvang van vluchtelingen in Rotterdam beëindigd. De 213 vluchtelingen zijn vertrokken naar opvang elders in het land (Hellendoorn, Harlingen en Heerenveen). Daarmee eindigt voor het Leger des Heils in Rotterdam de ondersteuning van deze vluchtelingen. Vooraf was bekend dat de noodopvang tijdelijk zou zijn. Het Leger des Heils heeft de vluchtelingen gedurende de noodopvang voorzien van maaltijden en noodzakelijke kleding en heeft ondersteund op het gebied van geestelijke verzorging. Veel medewerkers en vrijwilligers van het Leger des Heils hebben zich fantastisch ingezet. Ter plekke is nauw samen gewerkt met onder meer de gemeente, de Erasmus-universiteit en het Rode Kruis. Het Leger des Heils in Rotterdam heeft bij de noodopvang in Maassluis, die ook afgelopen week eindigde, een coördinerende rol gespeeld. Het korps Maassluis heeft daar samen met vrijwilligers het ontbijt en de lunch verzorgd.

Noodopvang Amsterdam

In Amsterdam is vrijdag een nieuwe (tijdelijke) voorziening van GWCA geopend. De voormalige gevangenis, PI Havenstraat, heeft vanaf 13:00 uur de deuren geopend voor een groep van 400 vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Ethiopië. er komen meer en meer vragen naar locaties waar grote groepen vluchtelingen opgevangen kunnen worden, voordat ze kunnen doorstromen naar een asielzoekerscentrum. Afgelopen vrijdag is het Leger des Heils in Amsterdam gevraagd om een aandeel te leveren. Het hele weekeinde is doorgewerkt om dit mogelijk te maken. De onophoudelijke inzet van collega's uit verschillende afdelingen heeft ook hier geresulteerd in een topprestatie.

TV opnames

IKON heeft vrijdag tv opnames gemaakt voor het programma Kruispunt dat vanavond om 23.05 uur op NPO2 wordt uitgezonden. De reportage zal gaan over jonge vluchtelingen en de reis die ze maken. Hierin komt ook de inzet en eerste opvang door de kerkvrijwilligers in samenwerking met het Leger des Heils korps Emmen aan bod.

Korps Bovenkarspel

Op dit moment verkennen we of het mogelijk is om een gezamenlijke kledinginzamelingsactie te organiseren met de kerken in Enkhuizen en StedeBroec. Hierover worden volgende week gesprekken gevoerd. Zodra hier meer over bekend, brengen we u uiteraard op de hoogte.
In de tussentijd willen we u vragen mensen in uw eigen omgeving zoveel mogelijk te stimuleren om kleding naar de Murillostraat te brengen.