IOS ontmoetingsdag 2018 Arnhem

05-11-2018

Afgelopen donderdag 1 november was er weer een IOS ontmoetingsdag 2018 Arnhem (IOS staat voor Internationale Ontwikkeling en Samenwerking).

Tien korpsgenoten van korps Apeldoorn zijn naar deze ontmoetingsdag geweest, om daar een zinvolle dag met elkaar te hebben. Het motto van deze dag was ‘IK ZIE JOU’. Belangrijk is hierbij omzien naar elkaar. Tijdens deze middag heeft onze IOS ambassadeur van korps Apeldoorn Br. Jaap Schut samen met andere korpsgenoten een cheque aangeboden van € 10.000 voor de Roma-kinderen in Slowakije.Dat is een heel groot bedrag!!! Dit is één van de projecten die het Leger Des Heils ondersteunt. Wilt u er meer over weten ga dan naar: https://www.legerdesheils.nl/…/onderwijsondersteuning-voor-…

Op de foto: Jaap Schut ( in het midden) Paula Pouwels en René Ligtenbarg.

Arnhem2