Bijzondere 1e adventsdienst

02-12-2018

Vanmorgen hadden wij een mooie en een bijzondere eerste adventsdienst. De eerste adventskaars werd aangestoken en was het de start om samen op weg te gaan naar het Kerstfeest, het feest van de geboorte van Kind Jezus. Het thema van deze morgen was 'vreugde, blijdschap: een kind!' Hierin stond ‘ het kind´ centraal. Meebeleven met de blijdschap en vreugd die
ouders mogen ervaren met hun pasgeboren kind maar ook vooral samen uitkijken naar de geboorte van Jezus Gods Zoon. Het Bijbelwoord was n.a.v. Lucas 1:8-14.

Tijdens deze dienst hebben wij veel met elkaar gezongen en mochten wij ook genieten van een bijdrage van het muziekkorps en van het projectkoor! De dienst stond o.l.v. lt.-kolonel Ine Voorham.  Het was een zegenrijke dienst!