Woensdag 8 April

Nooit zal ‘k het wond’re feit verstaan: Jezus die mens wou zijn
om heel de weg naar ‘t kruis te gaan, lijdend mijn angst en pijn.
Vanuit zijn grote heerlijkheid kwam Hij mij zo nabij;
geen smart die Hij niet met mij lijdt, al mijn tekort kent Hij.

Zie, hoe Hij ging door Kanaäns land: Vriend en Verlosser beî.
Troost en vergeving in zijn hand, nodigend:  Kom tot Mij.
Hoor hoe Hij aan de schare leert: Ik ben het Levensbrood,
niets dat u voor uw heil ontbeert; Ik kom in al uw nood.

Zijn sterven bracht mij ‘t leven weer. Hij nam mij, zondaar aan!
‘k Weet mij nu niet verloren meer, ‘k mag tot de Vader gaan.
Maar ‘t grootste dat Hij heeft gedaan, is dat Hij voor ons leeft;
dat Hij niet onder is gegaan, maar overwinning geeft.