Wie we zijn

Ons verhaal: samen geloven, beleven en leven

Het begin
Het is al meer dan 150 jaar geleden dat predikant William Booth in hartje Londen het Leger des Heils stichtte. Hij zag de verschrikkingen en armoede als gevolg van de industriële revolutie. Hij wilde niet dat de kerk alleen toegankelijk was voor een selecte groep mensen, want hij geloofde dat God een plan had voor álle mensen. Maar om dat goede nieuws te kunnen brengen, ontdekte hij dat eerst de sociale nood opgelost moest worden. Hij zei: ‘Een hongerige maag heeft geen oren’. Hulpverlening blijft iets van mens tot mens, niettemin waren zijn ambities voor de organisatie groot. Het Leger des Heils is nu nog steeds een leger van mensen dat redding en vrede wil brengen. Want net als toen geloven wij dat de samenleving God nodig heeft en dat de levens van mensen waarde en zin krijgen door Gods liefde. We zijn actief in meer dan 125 landen, óók in Nederland, óók in Amsterdam. De Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam zijn als professionele hulpverlener betrokken bij de maatschappelijke opvang, ouderenzorg, verslavingszorg, gezondheidszorg en jeugdhulp. In onze kerkelijke afdeling, korps Amsterdam West staat het samen beleven van het geloof in God centraal, maar ook daar willen we dat geloof handen en voeten geven.

De Kandelaar
In de jaren ’70 werd het gebouw De Kandelaar in Amsterdam West overgenomen door de kerkelijke afdeling van het Leger des Heils (we noemen dat een korps). De kandelaar in de tuin hoorde meteen thuis in het beeld van licht en liefde. Mensen kunnen zich in dit gebouw warmen aan Gods liefde; daarvoor hoef je geen lid van het Leger te zijn. We beleven samen het geloof in God. We denken na over zingeving in ons leven en wat de Bijbel ons leert. En vanuit ons geloof proberen we er te zijn voor elkaar, ook door heel praktisch hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Bijzonder en toch gewoon
Het Leger des Heils kan wat bijzonder overkomen. Want inderdaad, er zijn bijzondere accenten en gebruiken. De leden van het Leger des Heils noemen we heilssoldaten en adherenten. De meesten van hen dragen uniform, zodat zij herkenbaar en aanspreekbaar zijn op hun geloof. Er is een vlag met symbolen en een muziekkorps in plaats van een kerkorgel. Maar zoals iedereen, worstelen we met vragen in het leven (wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, waarom gebeurt dit in mijn leven). Samen zoeken we naar antwoorden, wat overigens niet betekent dat we ze altijd vinden. Maar we vinden vreugde, steun en inspiratie in de wijze woorden die in de Bijbel staan. Dat delen we graag met elkaar bij alle bijzondere en gewone momenten van het leven. Gods liefde is voor alle mensen. Vanuit dat geloof steunen we elkaar en helpen waar we kunnen met praktische zaken en goede gesprekken.

Voor iedereen
Iedere zondagochtend om half 11 is er een samenkomst (kerkdienst). Meestal zijn er zo’n 100 mensen aanwezig. Majoor Irene Jouvenaar, één van de leidinggevenden van korps Amsterdam West, vertelt: ‘Er wordt veel gezongen en muziek gemaakt. Centraal staat een korte toespraak over een gedeelte uit de Bijbel. Er is ook ruimte voor bezoekers om te vertellen over persoonlijke ervaringen met het geloof. Soms is het serieus en rustig, dan weer is het vrolijk en enthousiast. Kortom, inspiratie voor de komende week, voor iedereen toegankelijk.’ Door de week zijn er veel activiteiten in De Kandelaar. Bijvoorbeeld samen eten, computerlessen, zingen, gezellige ontmoetingen; altijd met een kop koffie of thee erbij! Ook de deur van de 2e hands kledingwinkel staat regelmatig open. Iedereen kan bij ons terecht: jong en oud, ongelovig en gelovig (van welk geloof dan ook ), met en zonder uniform, wel of niet muzikaal. In één van onze liederen staat de kern van ons geloof:


Ik geloof dat Gods genade ’t mensenhart veranderen kan,
dat Hij ’t zuivert van het kwade, opheft tot een hoger plan,
ook wie door zijn medemensen wordt beschouwd als zwak of laf,
mag tot Gods gezin behoren: nooit wijst Hij ons, mensen, af.

Gods beloften blijven gelden: nu en morgen, volgend jaar,
wat ons door de Heer beloofd is, maakt Hij heel ons leven waar,

'k wil in dat vertrouwen leven en aan Hem zijn toegewijd,
Hij bekwaamt wie in zijn dienst staat, zijn genade is er altijd.