Vrijdag 10 April - GOEDE VRIJDAG

O, Heer, verwonderd sta ik bij uw kruishout,
de plaats die mij zo nauw aan U verbindt!
Ik vraag mij af waarom U daar moest sterven,
door die verwarring word ik haast verblind!
Totdat opeens de waarheid tot mij doordringt,
dat door uw lijden ik nu vrede vind!

Uw grote liefde is voor mij een voorbeeld.
Zo onzelfzuchtig, Heer, het maakt mij stil
Maar door die liefde blijkt mijn eigen zwakheid
en al mijn fouten, tijd die ik verspil.
Toch wil diezelfde liefde mij vernieuwen:
ik geef mij over, vorm mij naar uw wil!

‘k Besef nu goed, dat veel niet naar uw wil was.
Ik dacht zo vaak: Ik kan ‘t alleen wel aan.
Dat is voorbij, ik geef mijzelf aan U, Heer,
en ik besluit van U te zijn voortaan.
Omdat U zelf aan ‘t kruishout bent gestorven,
neem ik die liefde dankbaar van U aan.