Voor iedereen

Iedere zondagochtend om half 11 is er een samenkomst (kerkdienst). Meestal zijn er zo’n 100 mensen aanwezig. Majoor Irene Jouvenaar, één van de leidinggevenden van korps Amsterdam West, vertelt: ‘Er wordt veel gezongen en muziek gemaakt. Centraal staat een korte toespraak over een gedeelte uit de Bijbel. Er is ook ruimte voor bezoekers om te vertellen over persoonlijke ervaringen met het geloof. Soms is het serieus en rustig, dan weer is het vrolijk en enthousiast. Kortom, inspiratie voor de komende week, voor iedereen toegankelijk.’ Door de week zijn er veel activiteiten in De Kandelaar. Bijvoorbeeld samen eten, computerlessen, zingen, gezellige ontmoetingen; altijd met een kop koffie of thee erbij! Ook de deur van de 2e hands kledingwinkel staat regelmatig open. Iedereen kan bij ons terecht: jong en oud, ongelovig en gelovig (van welk geloof dan ook ), met en zonder uniform, wel of niet muzikaal. In één van onze liederen staat de kern van ons geloof:

Ik geloof dat Gods genade ’t mensenhart veranderen kan,
Dat Hij ’t zuivert van het kwade, opheft tot een hoger plan.
Ook wie door zijn medemensen wordt beschouwd als zwak of laf,
mag tot Gods gezin behoren: nooit wijst Hij ons, mensen, af.

Gods beloften blijven gelden: nu en morgen, volgend jaar.
Wat ons door de Heer beloofd is, maakt Hij heel ons leven waar.

k Wil in dat vertrouwen leven en aan Hem zijn toegewijd.
Hij bekwaamt wie in zijn dienst staat, zijn genade is er altijd.