Maandag 6 April

Leer mij uw liefde kennen, Heer,
geef mij toch daarvan duid’lijk blijk.
Kom en doorstroom mijn hart ermee,
dat ‘k meer op U gelijk. 

Refrein: Ik geef mijn hart aan U,
dat het uw woning zij.
Ik wens U eeuwig in mijn hart,
o, Heiland, leef in mij. 

Heer, maak mij door uw heil’ge Geest
een weerglans van uw heiligheid.
Maak in mij waar het ideaal
van zuiv’re mens’lijkheid. 

In U vind ik bezielde kracht
die mij in ‘t leven staande houdt.
Heer, leid mij verder op de weg
die U voor mij ontvouwt.