Huisbezoek

In ons korps (onze kerkelijke gemeente) hechten we veel waarde aan persoonlijke betrokkenheid en geestelijke groei. We proberen dat onder andere tot uitdrukking te laten komen in belangstelling voor een ieder persoonlijk, voor de bezoekers van onze diensten op zondag en voor de bezoekers van de door-de-weekse activiteiten. Naast gesprekjes tijdens, voor of na activiteiten, worden bezoeken gebracht aan mensen thuis. Dat kan door één van de korpsofficieren (voorgangers), maar ook door leden van ons korps. Zo’n bezoek geeft de mogelijkheid om elkaar (nog) beter te leren kennen en te praten over ons persoonlijk geloof. Wat dat voor je betekent of (nog) niet betekent, maar ook over twijfels, vragen, vreugde en verdriet.

Heb je behoefte aan een gesprek over geloofszaken, neem dan contact op met de korpsofficieren.