Het begin

Het is al meer dan 150 jaar geleden dat predikant William Booth in hartje Londen het Leger des Heils stichtte. Hij zag de verschrikkingen en armoede als gevolg van de industriële revolutie. Hij wilde niet dat de kerk alleen toegankelijk was voor een selecte groep mensen, want hij geloofde dat God een plan had voor álle mensen. Maar om dat goede nieuws te kunnen brengen, ontdekte hij dat eerst de sociale nood opgelost moest worden. Hij zei: ‘Een hongerige maag heeft geen oren’. Hulpverlening blijft iets van mens tot mens, niettemin waren zijn ambities voor de organisatie groot. Het Leger des Heils is nu nog steeds een leger van mensen dat redding en vrede wil brengen. Want net als toen geloven wij dat de samenleving God nodig heeft en dat de levens van mensen waarde en zin krijgen door Gods liefde. We zijn actief in meer dan 125 landen, óók in Nederland, óók in Amsterdam. De Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam zijn als professionele hulpverlener betrokken bij de maatschappelijke opvang, ouderenzorg, verslavingszorg, gezondheidszorg en jeugdhulp. In onze kerkelijke afdeling, korps Amsterdam West staat het samen beleven van het geloof in God centraal, maar ook daar willen we dat geloof handen en voeten geven.