Donderdag 9 April - WITTE DONDERDAG

De schoonste naam der namen is Jezus’ naam voor mij.
Hij kocht door zijn wrede kruisdood mijn ziel van zonde vrij.

Refrein:
Gods Zoon stierf eens voor mij aan ‘t kruis op Golgota.
Jezus is mijn Heer, mijn Heiland, de Heer van Golgota.

Ik wijd nu al mijn liefde aan Jezus die mij mint,
want zijn kruisdood bracht verzoening; door Hem ben ik Gods kind.

Zijn liefde doet mij leven, zijn trouw geeft levenskracht.
Hij vervult mijn hart met blijdschap, Hij heeft mij heil gebracht.