Dinsdag 7 April

Ja, de Heer is mijn Herder; ik vertrouw op zijn zorg;
zijn goedheid en leiding zijn in ‘t leven mijn borg.
Hij bewaart en bewaakt mij, maakt mij rustig en stil.
Zijn kracht mag ‘k ervaren als ik leef naar zijn wil.

Ook in donkere dagen zorgt de Herder voor mij,
zijn hulp is mijn krachtbron, geen angst krijgt mij klein.
Op de weg die ik afleg, loopt Hij naast mij, altijd.
Dus ik ga, want ‘k ben zeker: ‘t is de Herder die leidt.

Want zijn goedheid, zijn liefde en zijn trouw zijn een feit!
‘t Is een rijkdom te weten dat God zelf mij leidt.
In mijn leven gezegend, door mijn Herder behoed,
mag ik straks bij Hem wonen. Voor eeuwig. Voorgoed!