De vijf talen van de liefde

Het zou leuk zijn om eens te tellen hoe vaak we het in een kerkdienst hebben over de liefde van God. Hoe vaak we erover zingen, hoe vaak we erover spreken. God is liefde.
Dat is natuurlijk mooi maar misschien roept het soms ook wel vragen op bij mensen want hoe ervaar je nu Gods liefde?
Hoe ontvang je die in je leven? Hoe merk je die op?

Misschien heb je wel eens gehoord van de vijf talen van de liefde. Dat zijn de vijf manieren waarop mensen liefde uiten en ontvangen. Deze talen zijn de volgende:

1. woorden en/of complimenten
2. tijd & aandacht
3. cadeaus
4. dienstbaarheid 
5. lichamelijke aanraking

Wanneer twee mensen in een huwelijk elkaars taal niet spreken en verstaan kan het gebeuren dat ze geen liefde ervaren, terwijl ze allebei vreselijk hun best doen. Een man probeert met mooie cadeaus te laten zien dat hij van zijn vrouw houdt maar die vrouw ervaart liefde veel meer in de tijd en aandacht die ze van haar man krijgt.  Ze geeft haar man dus veel aandacht maar hij verwacht juist cadeaus. Zo verstaan ze elkaar dus niet. Ieder mens heeft zo een eerste liefdestaal waarmee hij of zij liefde ontvangt en liefde geeft.

Ik hoop dat jij jezelf herkend hebt. Iedereen heeft een eerste liefdestaal. Zowel in de relatie met mensen, als in de relatie met de God. Dit verklaart waarom bepaalde gedeelten van de bijbel je meer aanspreken dan andere. Het geeft ook richting wanneer je meer van Gods liefde wilt ervaren. De een zal meer van Gods liefde en trouw ontdekken door stille tijd te nemen. Een ander door intensieve bijbelstudie. Weer een ander door liederen en muziek. Nog weer iemand anders door liefdevolle aandacht vanuit gelovigen in zijn omgeving.

Gods spreekt alle talen van de liefde. Welke taal spreek jij?