De Kandelaar

In de jaren ’70 werd het gebouw De Kandelaar in Amsterdam West overgenomen door de kerkelijke afdeling van het Leger des Heils (we noemen dat een korps). De kandelaar in de tuin hoorde meteen thuis in het beeld van licht en liefde. Mensen kunnen zich in dit gebouw warmen aan Gods liefde; daarvoor hoef je geen lid van het Leger te zijn. We beleven samen het geloof in God. We denken na over zingeving in ons leven en wat de Bijbel ons leert. En vanuit ons geloof proberen we er te zijn voor elkaar, ook door heel praktisch hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.