Bijzonder en toch gewoon

Het Leger des Heils kan wat bijzonder overkomen. Want inderdaad, er zijn bijzondere accenten en gebruiken. De leden van het Leger des Heils noemen we heilssoldaten en adherenten. De meesten van hen dragen uniform, zodat zij herkenbaar en aanspreekbaar zijn op hun geloof. Er is een vlag met symbolen en een muziekkorps in plaats van een kerkorgel. Maar zoals iedereen, worstelen we met vragen in het leven (wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, waarom gebeurt dit in mijn leven). Samen zoeken we naar antwoorden, wat overigens niet betekent dat we ze altijd vinden. Maar we vinden vreugde, steun en inspiratie in de wijze woorden die in de Bijbel staan. Dat delen we graag met elkaar bij alle bijzondere en gewone momenten van het leven. Gods liefde is voor alle mensen. Vanuit dat geloof steunen we elkaar en helpen waar we kunnen met praktische zaken en goede gesprekken.