Beleven en Doorgeven

Als korps Amsterdam West willen we meer stil staan bij wat wij zelf beleven, want alleen als je weet, je bewust bent van wat je beleeft als kind van God kan je ook iets doorgeven.

Er gebeurt van alles in de wereld om ons heen en wij hebben, als volgelingen van Jezus, een opdracht: God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf… Dat is geen vrijblijvende zaak; we moeten van ons laten horen, in de buurt, in onze naaste omgeving, op ons werk en vriendenkring.

God is met ons mensen op weg gegaan en heeft ons geplaatst op een prachtige aarde. In de loop van de jaren hebben we er met elkaar een behoorlijke puinhoop van gemaakt, maar toch geeft God de moed niet op! Op onze eigen wijze mogen we in ons privéleven, maar ook als korps Amsterdam West iets laten zien van God in deze wereld. We doen dat vaak maar heel gebrekkig en daarom willen dit seizoen nadenken over de wijze waarop wij zelf kunnen groeien, maar ook hoe wij iets van Gods liefde kunnen doorgeven aan deze wereld.

We doen dat door het thema vanuit verschillende invalshoeken bespreekbaar te maken.