Amsterdam West Band

                                                                                                                                                                                 

Korps Amsterdam West is in het rijke bezit van een brassband van ongeveer 35 mannen en vrouwen. De brassband is het ‘kerkorgel’ van het Leger des Heils. Onder de bezielende leiding van envoy Henk Dijkstra, verlenen zij elke zondag hun medewerking aan onze samenkomst (kerkdienst). De liederen die gezongen worden, worden begeleid door de band, maar ook laat de band iedere zondag een solowerk horen. De leeftijd van de leden ligt tussen de 17 en 90 jaar. Leden van de band zijn lid van het Leger des Heils.
De band speelt niet zo maar muziek, maar muziek met een boodschap…. het doel is om Gods boodschap te laten horen! Door middel van het bespelen van hun instrument geven de muzikanten hun getuigenis. De muziekstukken die gespeeld worden zijn gebaseerd op liederen uit ons liedboek of Bijbelteksten. Als je meer wilt lezen over de historie en achtergrond van Leger des Heils brassbands klik dan hier.


De Amsterdam West Band verleent ook medewerking aan diensten in andere kerken, kerstvieringen en probeert regelmatig ‘buiten’ een concert te geven, zodat ook buiten de muren van ons gebouw mensen kunnen genieten van het mooie repertoire. Zin om een keer te komen luisteren? Je bent altijd welkom!