Welkom bij het Leger des Heils korps Amsterdam West

Fijn dat je de moeite neemt om onze website te bezoeken!
We willen je graag wegwijs maken in onze kerk; in waar wij voor staan, in onze gewoonten en gebruiken, maar ook in onze activiteiten.

Amsterdam West is een kerkelijke afdeling (korps) van het Leger des Heils, waar we met elkaar ons geloof in God beleven. We denken na over zingeving in ons leven en over wat de Bijbel ons leert. We willen doen wat we geloven:
• Wij geloven dat God de mensen op deze wereld geschapen heeft met een doel: in vrede en harmonie leven met God en medemens.
• Wij willen aan iedereen vertellen en laten zien dat wij geloven dat alle mensen kinderen van God zijn.
• Wij delen graag dat we vreugde, steun en inspiratie vinden in de Bijbel, Gods Woord, bij alle momenten van het leven.
Iedereen is welkom bij de kerkelijke dienst (samenkomst) op zondag en alle andere activiteiten door de week. Wij hopen dat iedereen zich thuis voelt in korps Amsterdam West als een plek om samen het geloof in God te beleven, te verdiepen, en zichtbaar te maken. We willen als christenen onze medemens ondersteunen en helpen, soms heel praktisch, soms met een luisterend oor. Meer weten? Klik op de rode balk hieronder

Wie we zijn

Beleven en Doorgeven

Als korps Amsterdam West hebben we er voor gekozen om te werken met een jaarthema. Van september tot en met juni wordt het jaarthema verder uitgewerkt binnen alle activiteiten. Het seizoen 2018 – 2019 staat in het teken van ‘Beleven en Doorgeven’. Wil je hier meer over weten klik dan door op de link hieronder.
Jaarthema