Welkom bij het Leger des Heils korps Amsterdam West

Fijn dat je de moeite neemt om onze website te bezoeken!
We willen je graag wegwijs maken in onze kerk; in waar wij voor staan, in onze gewoonten en gebruiken, maar ook in onze activiteiten.

Amsterdam West is een kerkelijke afdeling (korps) van het Leger des Heils, waar we met elkaar ons geloof in God beleven. We denken na over zingeving in ons leven en over wat de Bijbel ons leert. We willen doen wat we geloven:
• Wij geloven dat God de mensen op deze wereld geschapen heeft met een doel: in vrede en harmonie leven met God en medemens.
• Wij willen aan iedereen vertellen en laten zien dat wij geloven dat alle mensen kinderen van God zijn.
• Wij delen graag dat we vreugde, steun en inspiratie vinden in de Bijbel, Gods Woord, bij alle momenten van het leven.
Iedereen is welkom bij de kerkelijke dienst (samenkomst) op zondag en alle andere activiteiten door de week. Wij hopen dat iedereen zich thuis voelt in korps Amsterdam West als een plek om samen het geloof in God te beleven, te verdiepen, en zichtbaar te maken. We willen als christenen onze medemens ondersteunen en helpen, soms heel praktisch, soms met een luisterend oor. Meer weten? Klik op de rode balk hieronder

Wie we zijn

Je bent niet alleen

In navolging van het landelijke Leger des Heils zullen wij als afdeling in Amsterdam West ook in het seizoen 2019 – 2020 als thema hebben: Je bent niet alleen. We zullen proberen dit thema in al onze activiteiten steeds weer terug te laten komen omdat we het belangrijk vinden dat wij dat niet alleen zelf zo beleven maar we dat ook willen doorgeven aan de mensen die we in allerlei situaties ontmoeten. Je bent niet alleen!
Jaarthema

Wijziging agenda in verband met Corona virus.

image
Wel is het mogelijk om op zondagmorgen (10.00 uur) de speciale livestream te volgen die in een speciale besloten setting wordt opgenomen vanuit ’t Klankbord in Almere.
De livestream is te bekijken via:

Livestream Almere