Welkom bij het Leger des Heils korps Amsterdam West

Fijn dat je de moeite neemt om onze website te bezoeken!
We willen je graag wegwijs maken in onze kerk; in waar wij voor staan, in onze gewoonten en gebruiken, maar ook in onze activiteiten.

Amsterdam West is een kerkelijke afdeling (korps) van het Leger des Heils, waar we met elkaar ons geloof in God beleven. We denken na over zingeving in ons leven en over wat de Bijbel ons leert. We willen doen wat we geloven:
• Wij geloven dat God de mensen op deze wereld geschapen heeft met een doel: in vrede en harmonie leven met God en medemens.
• Wij willen aan iedereen vertellen en laten zien dat wij geloven dat alle mensen kinderen van God zijn.
• Wij delen graag dat we vreugde, steun en inspiratie vinden in de Bijbel, Gods Woord, bij alle momenten van het leven.
Iedereen is welkom bij de kerkelijke dienst (samenkomst) op zondag en alle andere activiteiten door de week. Wij hopen dat iedereen zich thuis voelt in korps Amsterdam West als een plek om samen het geloof in God te beleven, te verdiepen, en zichtbaar te maken. We willen als christenen onze medemens ondersteunen en helpen, soms heel praktisch, soms met een luisterend oor. Meer weten? Klik op de rode balk hieronder

Wie we zijn

Nieuws

image
30 mei 2020
Groente gift van World Harvest Europe

Op zondag maakt normaliter IFGF voor hun kerkdiensten gebruik van ons gebouw. Net als onze diensten liggen ook deze diensten stil. Een aantal leden van deze kerk zijn lid van World Harvest Europe en zamelen door tal van acties financiële middelen in voor o.a. Indonesië. Vanwege de grote hoeveelheid maaltijden die wij als korps klaar maken in deze coronatijd hebben ze een inzamelingsactie voor ons gehouden. Het resultaat? Twee grote zakken aardappelen, bloemkolen, komkommers, tomaten, eieren en fruit. Wat zijn we blij met deze gift. World Harvest Europe hartelijk dank!
Verder nieuws

Wijziging agenda in verband met Corona virus.

image
Wel is het mogelijk om op zondagmorgen (10.00 uur) de speciale livestream te volgen die in een speciale besloten setting wordt opgenomen vanuit ’t Klankbord in Almere.
De livestream is te bekijken via:

Livestream Almere