Wie we zijn...

Amsterdam Oost is een enthousiaste en dynamische gemeente. Wij vertellen graag over Gods liefde voor alle mensen, maar daarnaast (of daarom) willen wij u ook eventueel een helpende hand toesteken. Wilt u iemand spreken? Wie wilt u spreken?

Wat we doen...

In korps Amsterdam Oost is er voor jong en oud iets te doen. Niet alleen bent u hartelijk welkom in onze samenkomst, iedere zondag om 10:00 uur, misschien vindt u iets in ons weekprogramma wat aantrekkelijk is voor u. onze activiteiten

Kleding...

Waar de één iets teveel van heeft, komt een ander wel eens iets tekort. Indien u kleding wilt doneren, zorgen wij dat het op de juiste plek komt. Amsterdam Oost heeft een kledingwinkel. Wij werken met vrijwilligers, zodat de opbrengst geheel ten goede komt aan het werk van het Leger des Heils. onze kledingwinkel

Agenda...

Nieuws...

Wil u ons steunen?

Indien u ons werk financieel wilt steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op NL RABO0168476290 t.n.v. Korps Amsterdam Oost te Amsterdam o.v.v. gift (evt. aangevuld met een speciaal doel)

Sociale Media en Andere Informatie