Stille week 2017

02-04-2017

In de week voorafgaand aan Pasen, vindt iedere avond een ‘Stille Weekviering’ plaats in het gebouw van het Leger des Heilskorps,  ’t Klankbord, Pianoweg 117, 1312 JD Almere.

 Vijf avonden op weg met Jezus op zijn lijdensweg naar het kruis.

Vijf avonden van bezinnen op wat Jezus heeft gedaan, doorstaan, gedragen, geleden, heeft overgehad voor jou en mij.

 

Dit jaar dragen deze vieringen van bezinning en reflectie het thema: ‘Nieuwe ontmoetingen op de Via Dolorosa’.

 

Enkele jaren geleden hebben we in de Stille Week stil gestaan bij een aantal mensen, die op enigerlei wijze deel uit maakten van de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus.

Dit jaar komen we andere mensen tegen, die eveneens deel uitmaken van het grote verhaal van Jezus, zijn lijden, zijn sterven en zijn overwinning op de dood!

 

De Stille Weekvieringen zijn op maandag 10 april van 19.00-19.45 uur en op dinsdag 11 april, woensdag 12 april en donderdag 13 april van 19.30-20.15 uur.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze vieringen. We zien naar u uit!