Dankjewel concert 18 maart 2018

04-03-2018

Een speciale dienst op zondagmorgen 18 maart a.s. om 10.00 uur in ’t Klankbord, die afgesloten wordt met een dankjewel concert van de muzikale groepen van Leger des Heils korps Almere, waarna rond 11.45 uur natuurlijk ook nog gelegenheid is voor het drinken van een kopje koffie.

Alle vrijwilligers die regen en kou hebben doorstaan en tijd vrijgemaakt hebben om mee te helpen met de Landelijke Collecte van het Leger des Heils in Almere, ontvangen een speciale uitnodiging voor deze dienst waarin, net zoals iedere zondag, iedereen welkom is.

Muziek en zang spelen een belangrijke rol binnen onze geloofsgemeenschap en daarom leek het ons mooi om op muzikale wijze nog eens ‘dankjewel’ tegen de collectanten te zeggen maar tegelijkertijd ook tegen iedereen die op wat voor wijze zich inzet voor korps Almere.

U bent van harte welkom en wij zien uit naar uw komst!

Concert-almere