Zondags brief ontvangen

In de wekelijkse zondagsbrief van korps Almelo wordt u geïnformeerd over het laatste nieuws betreffende het korps en de landelijke activiteiten. Naast de papieren versie welke iedere zondag tijdens de samenkomst wordt uitgereikt bestaat de mogelijkheid om deze ook digitaal te ontvangen.   Indien u dit op prijs stelt ontvangen wij graag uw emailadres.   U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan: korps.almelo@legerdesheils.nl met als onderwerp ‘aanmelden zondagsbrief’. U krijgt dan de daarop volgende uitgaven digitaal toegestuurd.