Korpsofficieren

"Korpsofficier" is de Leger des Heils benaming voor de voorganger van een kerkelijke gemeente van het Leger des Heils. De korpsofficieren van Almelo zijn Luitenant Ton Mostert en Luitenant Sandra Mostert.

Sinds juni 2016 zijn wij overgeplaatst naar korps Almelo.
Onze verantwoording als korpsofficier (voorganger) is veelomvattend.
Wij vinden het belangrijk dat wij samen met elkaar zorg dragen voor in de eerste plaats geestelijke groei en pastorale zorg. Daarnaast is de maatschappelijke dienstverlening in samenwerking met de afdeling Welzijn en Gezondheidszorg via het ‘Bij Bosschardt’ van groot belang. Omzien naar elkaar en er voor een ieder zijn in welke vorm dan ook, dat is waar wij ons sterk voor willen maken.
Het is voor ons een uitdaging om naar mogelijkheden te zoeken om ons doel te bereiken, het leiden van mensen tot Christus. Het Leger des Heils wil mensen ongeacht, geslacht, huidskleur en afkomst, helpen op geestelijk en maatschappelijk gebied.
Naast onze dagelijkse werkzaamheden in het korps studeren wij Theologie aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze vierjarige parttime opleiding hopen wij in 2018 af te mogen ronden.

Onze roeping om als Officier voor het Leger des Heils te gaan en mogen werken biedt ons vele uitdagingen. God heeft ons geroepen om als ‘Boodschapper van het Licht’ in dienst te staan voor uitbreiding van Gods Koninkrijk. Samen met de vele vrijwilligers en korpsleden zullen wij hier gehoor aan geven, want dat is onze missie: zielen redden voor God, mensen voor de troon van God brengen en omzien naar onze naasten in nood!

Contactgegevens korpsofficieren
T +31 (0) 546 - 723179
E ton.mostert@legerdesheils.nl
E sandra.mostert@legerdesheils.nl.