Geschiedenis in Alkmaar

data-size=

Op 18 september 1888 begon het Leger des Heils haar arbeid in Alkmaar, waar het een huis in de Langestraat huurde. Voordien woonde er een adellijke familie, later werd er een winkel van gemaakt en is er jaren lang de speelgoedzaak van Van Endel in geweest. Boven de gevel waren deze woorden aangebracht: "Niets zonder oorzaak"

 

Op 6 februari 1897 verhuisde het Leger naar de Oudegracht en in maart 1906 moest het verhuizen naar de Limmerhoek 21-22 (het werd hoog tijd, al verscheidene jaren was de zaal te klein).

In 1916 werd de zaal gerestaureerd en de samenkomsten werden voortgezet in de Heilstjalk (een boot die voor die gelegenheid zo werd genoemd). Jubilea werden gevierd, heilssoldaten trokken er op uit om door middel van zang, muziek, strijdkreten en allerlei campagnes het evangelie in Alkmaar en omstreken te verkondigen.

In 1971 werd het pand Verdronkenoord 35 aangekocht en vanaf begin oktober was daar een peuterspeelzaal in ondergebracht. Later verhuisden de korpsofficieren naar de bovenwoning aan het Verdronkenoord en werd de bovenverdieping van het pand aan de Limmerhoek jeugdzaal en kantoorruimte.

In 1977 werd druk gedacht aan acties om nieuwbouw in Huiswaard, waar toen al een poosje aan gewerkt was, te verwezenlijken. Niet te bedenken dat het toen nog ruim drie jaar zou duren voor de eerste paal de grond inging.

September 1978 Het Leger des Heils 90 jaar in Alkmaar. Plannen om een bouwkrant uit te geven, konden niet verwezenlijkt worden. De bouw van de nieuwe zaal ging meer tijd vergen dan men had gedacht: strijd om de grond: koop of erfpacht, afgekeurde tekeningen. Er moet toch een krant uitkomen, dus daarom maar een jubileumkrant.

Na veel heen en weer gepraat over koop of erfpacht van de grond, veranderingen die moesten worden aangebracht ten aanzien van het hele pand, was het begin 1980 zo ver dat er met acties kon worden begonnen en er kwam een bouwkrant uit, met de kreet erop: HELP!  We hebben nog 2 ton nodig.

3 juni 1980 ging de eerste paal de grond in. Enige tijd daarna werd de eerste steen geplaatst met daarop de woorden: 'Tot eer van God en dienst aan de mens' en op 1 oktober werd het hoogste punt bereikt.

Zaterdag 28 maart 1981 van oud naar nieuw, van de Limmerhoek naar de Burgpoelwaard, alwaar een feestelijke opening van het nieuwe dienstencentrum plaatsvond.

September 2000 de verbouwing. Het pand voldoet niet meer aan een en ander. We willen meer maatschappelijke dienstverlening en uitgebreider.

November 2000 De feestelijke heropening van het gebouw werd verricht door commissioner T. Gulliksen, leider van het Leger des Heils in Nederland en de heer H.G. Eggermont, waarnemend burgemeester van Alkmaar, waarna samenkomst en receptie.

September 2014: inmiddels is het korpsgebouw al 34 jaar in gebruik, is er al een deel herbouwd vanwege een heftige brand in 2010, maar de missie is hetzelfde gebleven. Nu is het korpsgebouw ieder dag geopend,  er zijn verschillende  activiteiten en is er een goedlopende kledingwinkel, een gezellige maaltijdclub (2x per week) en is er dagelijks de mogelijkheid om via de Raad-en-daadbalie hulp te krijgen. Er is een maatschappelijk spreekuur, waar vrijwel iedereen geholpen kan worden en anders wordt hij/zij doorverwezen.  De eredienst op zondag is de plek om God te loven, te prijzen, en samen na te denken over het plan van Hem met een ieder van ons. En dus: Tot eer van God en dienst aan de mens de toekomst in!!!

En dus: Tot eer van God en dienst aan de mens de toekomst in!!!Van Alkmaar begint de victorie en de glorie
zo strijden wij voor de victorie
en winnen Alkmaar voor God!