Mag het Leger des Heils op uw collecterooster?

Kerkcollecte tegen eenzaamheid

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en dit aantal zal helaas verder toenemen door de corona-crisis. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien. Met de verdubbeling van het aantal buurthuiskamers willen we met uw kerk deze eenzaamheid bestrijden. Helpt u mee door dit project in uw collecterooster op te nemen?

Wat we doen in de buurthuiskamers

Door heel Nederland hebben we buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het dé plek waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Aangevuld met lokale activiteiten zoals huiswerkbegeleiding of muziekles voor kinderen. 

Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren we het aantal buurthuiskamers met 100 plekken uitbreiden, dit kan alleen met de steun van kerken en donateurs.

Materiaal voor tijdens de dienst

Buurtwerk - Leger des Heils from Leger des Heils on Vimeo.

Contact

Heeft u vragen over het Leger des Heils steunen met uw kerkcollecte? Neem dan gerust contact op met Erika Haisma.

Bankgegevens

U kunt uw collecteopbrengst overmaken via deze pagina of aan de hand van onderstaande gegevens:

  • NL72RABO0707070171
  • Betalingskenmerk: COL2020-01/04