Je deelnemers leiden

OM DE JUISTE KEUZE TE MAKEN RONDOM HET HEILSSOLDAATSCHAP

We geloven oprecht dat aan het einde van deze cursus veel deelnemers kiezen om de uitdaging aan te gaan heilssoldaat te worden, dat D!EN het Leger des Heils actieve leden oplevert. Een keuze die we zullen vieren met een liefdevol onthaal in het korps!

Beschouw deze laatste stap niet als vanzelfsprekend. Geef tijdens de cursus ruimte en motiveer iedere deelnemer om serieus na te denken of de belofte van een heilssoldaat de juiste stap voor hem of haar is. We bieden daarvoor een aantal handvatten, zodat deelnemers kunnen reflecteren op de andere manier van leven die het heilsoldaatschap vraagt. Bijvoorbeeld:

  • in les 1 vragen we deelnemers om een persoonlijke reflectie te schrijven over hun commitment aan de cursus en hun gedachten over het heilssoldaatschap. Hoe is het nu?
  • in les 2 neemt de leider tijd voor een persoonlijk gesprek met iedere deelnemer over de belangstelling voor het heilssoldaatschap en interesse om verder te gaan met de cursus. Op dit punt in de cursus hoeven deelnemers nog niet te beslissen over het heilssoldaatschap. Los daarvan is iedereen welkom om deel te nemen aan de cursus.
  • Deze reflectie en het gesprek kun je herhalen aan het einde van deel twee (les 8) en aan het einde van deel drie (les 13), alhoewel dat niet specifiek in de lesomgeving staat.
  • Aan het einde van les 14 staat bij het onderdeel Dieper een vraag voor de deelnemers om te starten met het invullen van de vragenlijst bij les 16 over de inzegeningsceremonie.

Zo rond les 14 of 15 is het belangrijk om iedere deelnemer persoonlijk te spreken om de definitieve keuze voor het heilssoldaatschap te maken of te bevestigen. Er zijn geen regels wat dat betreft. Schat zelf in wanneer de tijd rijp is om erover te praten. Moedig iedere deelnemer aan om met de meest belangrijke mensen in hun leven hierover door te praten, zoals hun ouders, mentor of andere betrouwbare volwassenen. Samen vorm je een sterk netwerk dat de deelnemers ondersteunt in de volgende stap in hun geloofsavontuur.

Gedurende de cursus is het belangrijk dat je de ernst van de toewijding benadrukt, blijf deelnemers bemoedigen en ondersteunen. Geef hun de ruimte om het heilssoldaat-zijn af te wijzen, uit te stellen of andere vormen van lidmaatschap te onderzoeken. Toon warme interesse, ook bij andere keuzes. Verwelkom deelnemers die er wel voor kiezen om heilssoldaat te worden en vier dat samen!