Zimbabwe

Onder leiding van Majoor en Mevrouw Pascoe, trok een stoet voortrekkers op 5 mei 1891 vanuit Kimberley, Zuid-Afrika, naar Fort Salisbury. Het toenmalige Rhodesië werd op 1 mei 1931 een apart gebied. (bron: www.salvationarmy.org)

Ontwikkeling
Zimbabwe heeft een score van 0.516 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Zimbabwe wordt volgens deze index gerangschikt op de 154ste plaats van de 186 landen. De levensverwachting bij geboorte is 59 jaar. De gemiddelde tijd die mensen naar school gaan en onderwijs krijgen is 10 jaar. (bron: UNDP)

Geschiedenis
Rond het jaar 1000 vestigde de stam Shona zich in het gebied wat vandaag de dag het huidige Zimbabwe is. Tot op de dag van vandaag vormt de Shona de grootste etnische groep in het land. Halverwege de 19e eeuw vestigden zich in het zuiden van het gebied ook de Ndebele. Eind van de 19e eeuw arriveerde een kleine groep Europeanen onder leiding van de Brit Cecil Rhodes in het gebied. South Rhodesia (Cecil Rhodes Asia), zoals het land heette, werd tot 1923 geleid door Rhodes' British South Africa Company (BSAC). De regering in Groot-Brittannië had weinig directe interesse in het land aangezien het mijnen tegen was gevallen en liet het land in 1923 de keuze tussen inlijving bij Zuid-Afrika of het worden van een kolonie met zelfbestuur. Rhodesië koos voor dat laatste.
In 1963 kwam het Rhodesia Front, onder leiding van Ian Smith, aan de macht. Ze zetten zich vooral in voor de Afrikaanse nationalistische verlangens van de bevolkingen die een meerderheid vormden. In 1965 verklaarde Ian Smith Zimbabwe onafhankelijk (Zimbabwe betekent huis van steen) met de uitgave van de Unilateral Declaration of Independence. Er volgden economische sancties vanuit Engeland en een VN-handelsembargo. (bron: landenweb)

Politiek en Economie
Zimbabwe is onderverdeeld in 8 provincies. De hoofdstad is Harare, gelegen in Mashonaland. De onopgeloste problemen rond het bezit en herverdeling van het land heeft tot chaos in de landbouwindustrie geleid. Vele commerciële boeren hebben hun boerderijen verlaten en hierdoor is de georganiseerde landbouwindustrie achteruitgegaan met als gevolg ook de economie.
Wat politiek betreft heeft Zimbabwe niet veel verschillende partijen gekend. De Zimbabwe African National Union heerste van 1980-2000 met een meerderheid. Het toenemende autocratische bewind van Robert Mugabe en de inzinking van de economie van Zimbabwe in de jaren 90 leidden tot de ontwikkeling van een sterke politieke oppositiepartij, de Movement for Democratic Change.
Na drie decennia alleenheerschappij van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe gingen hij en oppositieleider Morgan Tsvangirai in 2008 akkoord over een machtsdeling met als doel om een einde maken aan de maandenlange politieke crisis in Zimbabwe. In februari 2009 werd Tsvangirai benoemd tot premier en in juli datzelfde jaar weigert het IMF een lening te verstrekken aan Zimbabwe. In 2011 en 2012 zijn er in opmaat naar de presidentsverkiezingen van 2013 veel meningsverschillen tussen Tsvangirai en Mugabe. In 2013 won Mugabe wederom. De oppositie beschouwd de verkiezingen als fraude. Sinds de verkiezingen is Mugabe de alleenheerser over Zimbabwe, de functie van premier heeft hij afgeschaft. (bron: landenweb)

Cultuur
De Shona, de grootste bevolkingsgroep in Zimbabwe, heeft ongeveer 25 verschillende totems die gekoppeld zijn aan familienaam. Iedere Shona behoort tot een van deze totems. De totem is altijd een dier en wordt doorgegeven door de vader. Voor de rest behoren muziek en traditionele dans tot de cultuur in Zimbabwe.

Hoofdstad: Harare
Oppervlakte: 390.757 km²
Aantal inwoners: 16.15000
Taal: Engels, Shona, Ndebele, Tswana, Xhosa, Venda, Chewa, Tsonga, Tonga, Southern Sotho
Religie: christendom
Munteenheid: Zimbabwaanse dollar
Regeringsvorm: presidentiële republiek

Water en sanitatie project in Zimbabwe Cycloon Idai: Het verhaal van een korpsofficier