Wie we zijn

International Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) is de afdeling van het Leger des Heils in Nederland die zich richt op noodhulp, ontwikkelingswerk en capaciteitsopbouw binnen de internationale organisatie.

Het Leger des Heils Nederland is via IOS internationaal nauw betrokken in diverse samenwerkingen, innovatieve projecten en het bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de lokale Leger des Heils partners. In samenwerking met het Internationale Hoofdkwartier in Londen en nationale kantoren in andere donorlanden bieden we financiering en technische ondersteuning die afdelingen van het Leger des Heils in ontwikkelingslanden in staat stellen om hun missie te realiseren. Van oorsprong een zendingsafdeling bestaande uit één gepensioneerde officier heeft IOS zich vanaf 2005 ontwikkeld tot een professionele afdeling met 10 betaalde medewerkers en een jaarlijks budget van €3 millioen, waarvan het overgrote deel uit private fondsen komt.