Werk & Inkomen

In diverse landen helpt het Leger des Heils mensen om zelf een inkomen te verdienen. Ze ontvangen vaktraining en waar nodig gereedschappen en materialen. Daarnaast helpt werk mensen om hun leven op een nieuwe manier in te richten.

Competenties

  • Geven van vaktraining aan kwetsbare groepen, zoals meisjes, vrouwen, schoolverlaters.
  • Opzetten van spaarbank op dorpsniveau, waarin mensen in groepen een lening ontvangen en terugbetalen.
  • Beschikbar stellen van gereedschap en materialen die nodig zijn om een eigen bedrijfje op te starten, zoals naaimachines en stof of landbouwgereedschap en zaden.
  • Overdragen van technieken en methoden gericht op het beter gebruik maken van beschikbare middelen.

Klik op een van de projecten in de rechterkolom voor een aantal voorbeelden van werk & inkomensprojecten die IOS ondersteunt.