Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)

Door de toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon water en toiletten te verbeteren en bewustzijn over hygiëne te creëren.

Water, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne, aangeduid als WASH binnen de humanitaire hulpsector, zijn drie nauw verbonden voorwaarden voor de volksgezondheid. Ziekten als gevolg van onzuiver water en slechte sanitaire voorzieningen zijn één van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding en overlijden bij kinderen jonger dan vijf jaar. Onvoldoende WASH-omstandigheden zorgen jaarlijks voor 2 miljoen doden en naar schatting overlijden dagelijks meer dan 800 kinderen jonger dan vijf jaar aan te voorkomen diarree-gerelateerde ziekten. Deze worden veroorzaakt door een gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Competenties

  • Toegang tot basis-WASH-voorzieningen en preventie (inclusief extra voorzieningen voor meisjes)