Wat we doen

IOS ondersteunt ontwikkelings- en noodhulpprogramma's in de volgende sectoren:

Capaciteitsopbouw
Door Leger des Heils partners organisatorisch te versterken, gericht op de strategie, inrichting en procesuitvoering van de organisatie, zijn zij kwalitatief beter in staat hun projecten te managen en veerkrachtig te zijn.    

Gezondheid
Wereldwijd heeft het Leger 350 ziekenhuizen en klinieken. De gezondheidsprogramma's richten zich met name op kwetsbare groepen, zoals moeders, kleine kinderen en mensen met Hiv/Aids.

Noodhulp
Het Leger des Heils werkt in 127 landen. Daardoor zijn we vaak al actief in het land voordat een ramp gebeurd, komen we snel in actie tijdens een ramp, en blijven we ook bij de wederopbouw betrokken.

Onderwijs
Wereldwijd heeft het Leger des Heils meer dan 5.000 scholen, met in totaal zo'n 500.000 leerlingen. Leger des Heils scholen staan open voor zowel christelijke als niet-christelijke kinderen en richt zich speciaal op de kwetsbare jeugd, om te zorgen dat zij geen achterstand oplopen en toch hun school afmaken.

Werk & inkomen
In diverse landen helpt het Leger des Heils mensen om zelf een inkomen te verdienen. Ze ontvangen vaktraining en waar nodig gereedschappen en materialen. Daarnaast helpt werk mensen om hun leven op een nieuwe manier in te richten.