Waar we werken

Het Leger des Heils werkt in 131 landen. De hulp aan het Leger des Heils in arme landen gebeurd vanuit de rijke landen. Onderling hebben zij verdeeld wie welk land ondersteunt. Het Leger des Heils in Nederland ondersteunt projecten in Afrika, Amerika, Azië en Europa.