Voedsel voor slachtoffers cycloon Idai

Nadat de cycloon Idai Mozambique trof, bleven duizenden mensen ontheemd achter. Uit rapporten blijkt dat meer dan 5000 gezinnen in de provincies Zambezia en Tete getroffen zijn door de cycloon. Het Leger des Heils verdeelde maïsmeel, bonen en bakolie onder 400 gezinnen in dit gebied.

Overstromingen
In januari 2019 werd de provincie Sofala getroffen door zware regenval en overstromingen veroorzaakt door de tropische storm Desmond. Meer dan 5.000 mensen uit de districten Beira en Caira zijn ontheemd geraakt. Minder dan een maand later, in maart, trof cycloon Idai Mozambique. Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn getroffen door de cycloon. Volgens het rapport van de Internationale Federatie van het Rode Kruis (IFRC) zijn 150 mensen overleden. Het merendeel hiervan in Mozambique, waar de storm het hardst heeft toegeslagen, voornamelijk in de stad Beira, en deels in Zambezia, Manica en Inhambane. Mensen hebben alles verloren. Ze hebben geen eten of kleding. Door zware overstromingen zijn wegen afgesloten en zijn stroom- en telefoon- en communicatielijnen verbroken.

Distributie van voedsel
Uit rapporten blijkt dat meer dan 5000 gezinnen in de provincies Zambezia en Tete zijn getroffen door de cycloon. De Zambezi-rivier die door de twee provincies stroomt, veegde vele boerderijen weg en liet talloze mensen dakloos en hongerig achter.
Het Leger des Heils verdeelde maïsmeel, bonen en bakolie aan 400 gezinnen in de provincies Zambezia en Tete. Bovendien blijven ze onderzoeken hoe ze de slachtoffers het beste kunnen helpen.

Uitvoering: Het Leger des Heils Mozambique
Locatie: Zambezia en Tete
Thema: noodhulp
Doelgroep: 400 gezinnen
Totale projectkosten: US$ 20.045.46
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije
Duur: 1 maand
Status: afgerond

Thema: Noodhulp Cycloon Idai: Het verhaal van een korpsofficier