Update Ondersteunen van vluchtelingen in Athene

Augustus 2016

Rustplek

Het logistiek centrum in Athene heeft de laatste paar maanden vele vluchtelingen geholpen. Vooral vluchtelingen die verbleven rondom het Victoria-plein. In de periode van januari tot maart 2016 diende het dagcentrum in Athene vooral als rustplek voor families. Gezinnen uit Iran, Irak, Syrië en Afghanistan bezochten het centrum in de hoop om middelen te vinden waarmee ze hun reis naar de grenzen van Griekenland konden voortzetten om daar verder Europa in te trekken. Op het centrum kregen de vluchtelingen informatie over hoe ze veilig verder konden reizen. Ze werden ook voorzien van rugzakken, kleding en noodpakketten. Naast families hielp het logistiek centrum in Athene ook een andere groep vluchtelingen. Deze groep bestond voornamelijk uit zwervende jonge mannen tussen de twintig en dertig. Op het centrum kregen de mannen warme kleding, slaapzakken, dekens, regenjassen, lichte maaltijden en sociale steun.  

Voedselondersteuning

In maart veranderde de situatie op het centrum drastisch. De grens tussen Griekenland en Macedonië werd gesloten waarna honderden gezinnen noodgedwongen terugkeerden om opnieuw op het Victoria-plein te verblijven. De Ngo centra in het gebied stonden onder enorme druk door alle vluchtelingen die behoefte hadden aan een slaapplek en voedsel. Het Leger des Heils trainde extra vrijwilligers in het managen van mensenmassa’s en maatschappelijk werk. Het centrum werd het centrale punt voor het verzamelen van voedselpakketten. Zelfs vluchtelingen die in andere kampen verbleven kwamen naar het plein om daar voedsel te ontvangen. Toen het Victoria-plein werd ontruimd door de Griekse politie, nam de druk in de centra nog meer toe. Vluchtelingen wachtten ’s nachts buiten de deur in de hoop dat ze naar binnen werden gelaten. Helaas konden niet alle vluchtelingen worden geholpen door beperkte middelen en veiligheid.  

Families

In mei nam de vluchtelingenstroom af. Ook werden veel alleenstaande mannen -meestal Arabieren en Pakistaners- gedeporteerd. De gezinnen die overbleven vormden nu de belangrijkste groep begunstigden van het centrum. Gezinnen kregen huisvesting in officiële kampen, appartementen, hotels en gemeenschappelijke gebouwen. Nu nog komen elke dag families naar het centrum om daar kleding, melk en voedsel op te halen.  

Toekomst

Het Leger des Heils streeft ernaar de diensten van het centrum in de komende maanden uit te breiden. Een van de uitbreidingen is een integratie-programma voor vluchtelingen. Het centrum zal twee keer in de week Griekse, Farsi en Dari taallessen geven aan Afghanen en Iraniërs om hen te helpen integreren in de Griekse samenleving. Bovendien zal er een stedelijke kaart gemaakt worden waarbij het aantal vluchtelingen in kaart wordt gebracht. Zo komt er beter zicht op het aantal vluchtelingen in het gebied. Hopelijk blijft de situatie voorlopig stabiel, want als de instroom vanaf de Griekse eilanden opnieuw stijgt, wordt de situatie kritiek. Alle Ngo centra in het gebied werken al op volle capaciteit en het wordt moeilijk om nog meer vluchtelingen te helpen dan ze nu al doen.