Technische ondersteuning voor sociale programma's in Brazilië

Het Leger des Heils in Brazilië voert verschillende sociale programma's uit voor mensen met een verhoogd sociaal risico en met een beperkt inkomen. Om de sociale programma's in Brazilië te verbeteren worden medewerkers beter in staat te gesteld te voorzien in de behoeften van de deelnemers. Door het vergroten van de capaciteit, het verbeteren van de organisatie en de planning leren medewerkers hoe ze kinderen, jongeren en gezinnen beter kunnen ondersteunen.

Crisis

Als gevolg van de politieke en sociale crisis in Brazilië is de werkloosheid in het land het ergst dat het in de afgelopen 20 jaar is geweest. Veel gezinnen leven in ellende, hun kinderen zijn niet in staat om naar school te gaan en toenemende drugshandel leidt tot geweld en schietpartijen. Het Leger des Heils in Brazilië voert verschillende sociale programma's uit voor mensen met een verhoogd sociaal risico en met een beperkt inkomen. Vaak zijn dit mensen in een alleenstaand huishouden die ondersteuning nodig hebben om hun kinderen op school te houden en hun familierelaties te verbeteren.  

Sociale programma's

Om de sociale programma's in Brazilië te verbeteren krijgen medewerkers een training die hen beter in staat stelt te voorzien in de behoeften van de deelnemers. Door het vergroten van de capaciteit, de verbetering van de organisatie en de planning leren medewerkers hoe ze kinderen, jongeren en gezinnen beter kunnen ondersteunen. De directe begunstigden van dit project zijn 25 personeelsleden. Indirect worden hierdoor 195 kinderen en hun gezinnen geholpen.

Project details

Uitvoering: Leger des Heils Brazilië
Locatie: Rio de Janeiro
Thema: onderwijs
Doelgroep: 25 personeelsleden
Totale projectkosten: US$ 207.397
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland
Duur: 3 jaar
Status: actief
Landinformatie: Brazilië Thema: Onderwijs