Sportcentrum en recreatie in Mexicali

Mexicali is een stad in Mexico met het hoogste percentage aan drugsverslaafden in het land. Het Leger des Heils startte een sport project inkomsten te verwerven voor naschoolse activiteiten en om de gemeenschap van Mexicali, in het bijzonder jonge mensen, te voorzien van sportfaciliteiten en hen te ondersteunen bij hun schoolwerk.

Mexicali
Mexicali is een stad in Baja California, aan de grens met de VS. De stad heeft het hoogste percentage aan drugsverslaafden in het land. Bovendien zijn er geen recreatievoorzieningen in de buurt. Als gevolg raken verslaafde jongeren vaak betrokken bij criminele activiteiten omdat ze niks om handen hebben. Slechts een paar mensen in Mexicali, degenen die het kunnen betalen, gaan naar een andere stad om te voetballen. 

Preventie programma
Het Leger des Heils werkt al 56 jaar in Mexicali. Het belangrijkste doel van hun werk was tot nu toe  het voorkomen van drugsverslaving bij kinderen en jonge tieners. In voorgaande jaren werd onder andere een voedingsprogramma uitgevoerd. Daarnaast kregen tieners ondersteuning bij hun schoolwerk door naschoolse lessen en werden er voetbaltoernooien georganiseerd. Dit heeft niet alleen voorkomen dat ze betrokken raakten bij drugsmisbruik, maar het deelnemen aan een teamsport heeft de tieners ook sociale vaardigheden bijgebracht. Om deze activiteiten in de toekomst veilig te stellen, wil het Leger des Heils in Mexico inkomsten verwervende activiteiten opstarten.  

Drievoudig project
Om te blijven werken aan de drugsmisbruik preventie in Mexicali, startte het Leger des Heils met de bouw van een sportfaciliteit voor de gemeenschap van Mexicali. De inkomsten van deze faciliteit zullen worden gebruikt om het sociale programma draaiende te houden. Daarnaast wordt het huidige sociale programma verbeterd met naschoolse activiteiten, een maaltijd en computerlessen. Ook krijgen studenten uit de gemeenschap de kans om als scheidsrechters te werken bij de voetbalwedstrijden, zodat ze zelf een inkomen kunnen verdienen en hun studies kunnen betalen.Dit project omvat drie doelgroepen. Allereerst de kinderen en adolescenten die zullen profiteren van het sociale programma. Ten tweede, de gemeenschap van Mexicali die van de sportfaciliteiten gebruik kan maken. Ten slotte, de studenten die tot scheidsrechter worden opgeleid.

Project details

Uitvoering: Leger des Heils Mexico
Locatie: Mexicali
Thema: inkomsten verwerving en onderwijs
Doelgroep: 700 jonge mensen
Totale projectkosten: US$ 298.373
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije
Thema: Werk & Inkomen

Media

Artikel reformatorisch dagblad